Opstart Alternativet Silkeborg

Af: Louisa Bisgaard, forperson 2015-16.

Vi mødes 6 mennesker om Dortes Fløjgaards køkkenbord i april 2015, og d. 6. maj stifter vi en forening.

Kort tid efter udskriver Helle Thorning folketingsvalg - René Gade turnerer rundt, og vi andre sætter plakater op og deler flyers og postkort ud. René skaffer et lokale til os i Fredensgade gratis indtil 1. august.

Vi får et rigtig godt valg i Silkeborg med cirka 2.500 stemmer til Alternativet, og René vælges ind i Folketinget fra Vestjyllandskredsen. D. 21. september 2015 får vi et Silkeborg-medlem valgt ind i Vestjyllands-kredsbestyrelsen – Tatjana Stenvad, (senere også medlem af Hovedbestyrelsen).

Vores medlemsmøder foregår i Fredensgade, i Lunden, på Toustrup Mark, og på Rudolf Steiner Skolen. René Gade hjælper på vej med at vi kan komme til at holde til i Kulturhuset i Hostrupgade.

Efter valget bruger vi noget krudt på at udvikle idéer til aktiviteter. Der bliver nedsat flere grupper, - det bliver især Klimagruppen der er aktiv med planlægningen af Klimaets Dag, og flere af de andre gruppers temaer bliver inkluderet i programmet for dagen.

Klimaets Dag d. 16. oktober 2015 har meget på tapetet: Foredrag, musik, elbiler, børnerum, loppemarked, boder, mad og meget mere. Vi har ikke lang tid til planlægningen, og vi bøvler noget rundt i at få gruppen til at fungere, nok mest fordi vi egentlig ikke kender hinanden ret godt – f.eks. skiftede vi tovholder 2 gange i forløbet! Preben Lund og så Dorte kickstarter projektet, og Jan Dippmann får det i hus. Maarten Bijl står for elbilerne og Tatjana kommer med kunstneriske ideer. Det er en hektisk dag med mange gøremål – programmet klapper, og folk er glade, dog havde vi håbet på lidt flere publikummer, men som en fra SF Silkeborg siger – det tager tid at starte en tradition i SilkeborgJ

Efter Klimaets Dag indleder vi et samarbejde med SF, Enhedslisten og de Radikale i Silkeborg, og danner Klimagruppen Silkeborg, som afholder en lille lys-event ved COP21, viser klimafilm i Silkeborg Bio, i februar 2016 arrangerer en Klima-nørdeaften angående Silkeborgs klimaplan og klimasikringsplan med oplæg af Hans Stokholm, og senere i efteråret 2016 er Preben og Tatjana med Alternativets bus til Paris.

Dorte, Jan og Preben er løbende i dialog med byrådet om emner som skolepolitik, klima og signalkrebs. De deltager i dialogmøderne, der foregår umiddelbart inden byrådets møder. Jan skriver læserbreve angående byrådets plan om storskoler og Simon Ganderup opretter Å-visen på Facebook.

Den 8. dec. 2015 er der Julefrokost på Toustrup Mark, hvor Preben bliver optaget med en funny video og efterfølgende får en plads i Alternativets Julekalender på låge nr. 19.

På vores første årsmøde d. 1. marts 2016, kommer der nye i bestyrelsen, bl.a. Claus Løwe, Michael Hübertz og Preben Lund, og på Årsmødet Vestjylland i marts bliver Louisa valgt som medlem og Michael Hübertz valgt som suppleant til Politisk Forum – som er der hvor den nationale politikudvikling foregår.

Klimagruppen bliver så omdannet til foreningen Omstilling Silkeborg, med support fra Omstilling Ry – i arbejdet deltog SF’ere, Radikale og nogen uden for partierne.

Ved Grundlovsdag 2016 på Himmelbjerget deler vi foldere ud og snakker med folk, og vi er den sommer hjemme og se Dortes ny anlagte permakulturhave.

Efter ferien afholder vi en Politisk Salon om flygtninge, hvor vi forsøger at nærme os emnet, og hvad vi mener skal ske i Silkeborg ang. flygtninge.

Vi får dernæst lyst at udvikle os lidt på det organisatoriske plan – afprøver åbne bestyrelsesmøder, og deltager i en national bestyrelsesweekend i Albertslund, i kursus i ny Politisk Kultur, i kursus i Kommunalvalg - samskabelse – weekend i Lunden, og er vært for kursus i facilitering, i Lunden for Å i Midtjylland, 3 weekender.

16. august 2016 etablerer vi gruppen ”Å i Silkeborg Byråd” som en arbejdsgruppe med henblik på kommunalvalget. Elin Sonne kommer en pænt besøgt aften i Medborgerhuset og fortæller om hvordan det er at sidde i byrådet, og vi afholder mærkesagsworkshop og medlemsafstemning. Ved årsmøde i januar 2017 vælges første omgang af byrådskandidater, og kommunal-valgkampen er dermed startet.

Det har været rigtig sjovt at være med til at rulle Alternativet Silkeborg i gang.

Louisa Bisgaard, forperson 2015-16.

 • slide

  Medlemsmøde Toustrup Mark med workshop sommer 2015.

 • slide

  Dorte stiller spørgsmål til Byrådet om signalkrebs oktober 2015

 • slide

  Arbejdsdag med indretning af kontorlokale i Kulturhuset januar 2016

 • slide

  Simon og Knud på tæerne for at sætte valgplakater op.

 • slide

  Fejring af Renés valg til Folketinget, på Den Goe Fe

 • slide

  Medlemsmøde Rudolf Steiner skolen sommer 2015

 • slide

  På vej til årsmøde juni 2015.

 • slide

  Medlemsmøde Rudolf Steiner skolen sommer 2015

 • slide

  Klimaets Dag i Medborgerhuset oktober 2015

 • slide

  Klimaets Dag i Medborgerhuset oktober 2015