Politik

Vi ønsker at styrke en dynamisk og involverende politiske kultur lokalt. Politik er for alle, og uanset om man er akademiker, amatørmusiker eller asfaltarbejder, skal man kunne komme til orde. En åben dialog mellem borgere, politikere og embedsmænd giver bedre løsninger for vores samfund – lokalt såvel som nationalt.

Vi vil arbejde for, at der åbnes op, så borgeridéer kan indgå i diskussioner og forhandlinger. Kommunalbestyrelsesmedlemmer skal ud at møde borgerne og invitere til politiske labora- torier, hvor lokalpolitik bliver noget, som foregår i det åbne, og som er for alle.

Også i lokalpolitik fylder taktik og spin alt for meget. Derfor vil vi arbejde for mere ærlighed og mere gennemsigtighed i politik. Hos os er der plads til intern uenighed, og vi vil altid søge løsninger med de partier, der er enige med os. 

Ny politisk kultur er at søge løsninger på tværs af forvaltninger og politikområder – og det vil vi!