Alternative tanker om byplanlægning!

V/ Lars Holstein, Alternativet

Byliv.png

Silkeborg er en smuk by i et smukt område. Det er også en ung by, uden gamle bydele, der kræver ekstra hensyn. Det betyder, at der tilsyneladende er frit spil, når det handler om byudvikling, og selvom Silkeborg i mange år har sovet tornerosesøvn, er der nu for alvor kommet tryk på kedlerne.

Det stiller store krav til dem, der træffer beslutningerne, og dette er efter vores mening et af de store problemer. En af de bærende værdier i Alternativet er mod, og lige præcis mod er noget af det, der efter vores mening mangler her i byen.

Ikke mod til at træffe beslutninger, men mod til at stille krav til bygherrer. Krav om bæredygtighed – ikke kun for materialer og energi, men også for design, æstetik og anvendelse. Og krav om, at kunst og kultur tænkes ind allerede i de tidlige faser. Byliv er også socialpolitik, og byens rum skal inkludere og give værdi til alle. Det stiller store krav til projekter i byens rum – ikke mindst i centrum.

Nogle gange får man det indtryk, at de lokale beslutningstagere ikke har den fornødne tro på Silkeborg. Nogle gange virker det som om, at de er glade, bare der er en interesseret investor.

Det har affødt nogle ikke særligt visionære løsninger med ambitioner på provinsniveau. Men vi tror på, at højere krav til centrale projekter og bygherrerne bag er til gavn for alle – byen, borgerne og i sidste ende også bygherrerne.

Vi tror på et Silkeborg i bevægelse, men vi ser ikke vækst som et selvstændigt mål – snarere tværtimod. Byen skal også kunne følge med, for byplanlægning handler om trivsel og livskvalitet. Der skal være plads og service til alle. Derfor gælder det om at tænke langsigtet og planlægge ordentligt.

Det betyder, at trivsel kommer før vækst. At udformning og anvendelse kommer før m2-priser. At levende byrum kommer før pæne facader. At en ordentlig demokratisk proces kommer før hurtige beslutninger, og frem for alt at vi tænker os godt om. Så når vi én gang har vedtaget en lokalplan, er det én, man kan stole på. Mennesker før mursten.

Og det gælder ikke bare Silkeborg by, men hele kommunen. Her vil vi arbejde for en bredere fordeling af nybyggeri, og samtidig meget gerne eksperimentere med alternative bæredygtige boligformer som fx Tiny Houses. Selvfølgelig baseret på FN’s 17 verdensmål.