Busdrift og de tre bundlinjer

Af Claus Løwe Klostergård

Alternativet frygter, at man ikke har medregnet alle aspekter af problemstillingen omkring besparelser på regionens busruter. Det er klart, det ikke er en rentabel forretning, at have busruterne 77, 110, 112 og 114 til at køre på den måde som de gør nu! Det er økonomisk set en dyr forretning, og en udgift for regionen. Sådan er det, hvis man udelukkende anskuer problemstillingen fra det økonomiske perspektiv.

I Alternativet arbejder vi med tre såkaldte bundlinjer - den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje. Hvis man medregner alle disse tre bundlinjer i regnestykket, mener vi i Alternativet, at resultatet bliver anderledes - og at man derfor bør tænke sig om en ekstra gang, inden man evt. nedlægger ruterne For hvis man tænker ud over den økonomiske bundlinje, og indregner de to øvrige bundlinier, hvad sker der så?

Borgerne som bruger den offentlige transport, skal stadig kunne komme til og fra arbejde. Såfremt de har midlerne til det, vil de være tvunget til at investere i en bil - som højst sandsynligt, vil være det eneste alternativ til busserne.

Det vil belaste den miljømæssige bundlinje via øget CO2 udledning.

Eller også er det den sociale bundlinje der presses ved, at nogle af borgerne ikke nødvendigvis har penge til at anskaffe sig en bil.

Konsekvenserne der af, kan være mistede jobmuligheder, mindre fleksibilitet i forhold til bopæl - i værste konsekvens arbejdsløshed.

Endnu en konsekvens kan være, at nogle børn kan få svært ved at komme til og fra skole.

Samt at det kan blive svære at opretholde et socialt netværk for borgere i de mindre byer, da bevægmulighederne bliver mindsket!

Dette er blot simple eksempler på de afledte konsekvenser nedlæggelse af ruterne kan medføre. Vi anerkender dog, at der skal ses på, hvordan den offentlige transport skal køre fremover. Vi tror på, at konstruktive tanker/forslag og samarbejde med brugerne af de nævnte busrute

(Også offentliggjort i Midtjyllands Avis den 29. juli 2017)